Aşırı Düşük Sorgulama Nedir

Aşırı düşük sorgulama, ihale süreçlerinde teklif edilen fiyatların aşırı düşük olup olmadığını belirlemek için yapılan bir incelemedir. İhale süreçlerinde rekabetin asiri dusuk sorgulama adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla aşırı düşük tekliflerin sorgulanması önemlidir.

Neden Aşırı Düşük Sorgulama Yapılır?

İhalelerde sunulan tekliflerin bazıları, projenin veya hizmetin gerçek maliyetlerini karşılamayacak kadar düşük olabilir. Bu durum, çeşitli riskleri beraberinde getirebilir:

  • Kalite Düşüşü: Aşırı düşük teklif veren firmalar, maliyetleri düşürmek için malzeme kalitesinden veya işçilikten taviz verebilir.
  • Proje Gecikmeleri: Yeterli bütçe olmadan yürütülen projeler, zamanında tamamlanamayabilir.
  • İşçi Hakları İhlalleri: Maliyetleri kısmak adına işçi ücretleri ve sosyal haklar ihmal edilebilir.

Aşırı Düşük Sorgulama Süreci

  1. Tekliflerin Değerlendirilmesi: İhale komisyonu, sunulan tüm teklifleri inceler ve aşırı düşük olarak değerlendirilen teklifleri belirler.
  2. Açıklama Talebi: Aşırı düşük teklif veren firmalardan, tekliflerinin neden bu kadar düşük olduğuna dair detaylı bir açıklama istenir.
  3. Açıklamaların İncelenmesi: Firmaların sunduğu açıklamalar detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir. Açıklamaların yeterli ve tatmin edici olup olmadığına karar verilir.
  4. Karar Verme: Eğer açıklamalar tatmin edici bulunursa, teklif kabul edilir. Aksi takdirde teklif reddedilir ve ihale süreci diğer teklifler üzerinden devam eder.

Aşırı Düşük Sorgulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Şeffaflık: Sorgulama süreci şeffaf bir şekilde yürütülmeli ve tüm taraflara eşit mesafede yaklaşılmalıdır.
  • Objektiflik: Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında objektif kriterler kullanılmalı ve subjektif yorumlardan kaçınılmalıdır.
  • Yeterli Bilgi ve Belge: Firmaların sunduğu açıklamaların yeterli bilgi ve belgeye dayandığından emin olunmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *